żłobek żory
dodatkowe menu
ostatnio dodane zdjęcia
zlobek zory
"Każdego dnia mów dziecku,
że może, że potrafi, że jest dobre."

Janusz Korczak

Witamy na naszej stronie :)

    Jesteśmy niewielką, kameralną placówką, co sprawia, że wszyscy-zarówno rodzice jak
i dzieci-znają się. Sprawujemy opiekę nad dziećmi już od 2010 roku. W żłobku panuje domowa atmosfera, która ułatwia proces adaptacji nowym dzieciom i powoduje, że przebiega ona szybko i łagodnie. Dzieci czują się tu bezpieczne,otoczone miłością i opieką.

Jesteśmy wpisani do rejestru ''żłobków i klubów dzieciecych'' w Żorach pod nr. 4, pod nazwą Niepubliczy Żłobek Tęczowe Kropki.BEZPIECZEŃSTWO DZIECI:

1.Posiadamy pozytywną opinię Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej pod względem technicznym,higieniczno-sanitarnym oraz żywieniowym.

2.Wyposażenie żłobka posiada niezbędne atesty i certyfikaty.

3.Posiłki przygotowywane są zgodnie z systemem HACCP gwarantującym zdrową i bezpieczną żywność (posiadamy decyzję o zatwierdzeniu zakladu w zakresie wprowadzania do obrotu żywnosci-przygotowywanie posiłków itp.)

4.Personel żłobka jest przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

5.Posiadamy pozytywną opinię w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego wydaną przez Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach.

6.Posiadamy pozytywną opinie pomiaru skuteczności wentylacji.

7.Posiadamy przeglądy- kominiarske jak również gazowe.

8.W pomieszczeniach wykonano pomiar instalacji elektrycznej zgodne z PNE oraz wydano pozytywną ocenę pomiaru natężenia oświetlenia.

9.Spełniamy obowiązujące normy i przepisy zawarte w:

-Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (dz.U.Nr 45 poz.235)

-Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych z dnia 25 marca 2011 r.(Dz.U.Nr 69 poz.367)

10.Jesteśmy pod nadzorem instytucji zewnętrznych:

- UM Żory

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach

    Nasz żłobek dba o intensywne stymulowanie rozwoju dzieci poprzez radosne zabawy, ćwiczenia, naukę wierszyków i piosenek, czytanie książeczek, wykonywanie prac plastycznych oraz dostęp do wielu zabawek pobudzających kreatywność i wyobraźnię malucha.

    Kształtujemy u dzieci postawy prospołeczne. Zachęcamy do współpracy rodziców. Trzeba pamiętać, że dla maluszka najważniejsza jest rodzina, od której przejmie on najwięcej nawyków, przyzwyczajeń i zasad postępowania wobec innych.

    Uczymy czynności samoobsługowych takich jak: korzystanie z nocniczka, mycie rąk po skorzystaniu z toalety lub nocniczka, mycie rąk przed posiłkiem, ubieranie i rozbieranie się, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie, posługiwania się sztućcami, samodzielnego jedzenia i picia oraz wielu innych.


ZAPRASZAMY !!!

Mini galeria

Copyright by www.teczowekropki.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.