Niepubliczny Żłobek Tęczowe Kropki - Strona Główna
Strona GłównaWitamy na naszej stronie 😀


Żłobek Tęczowe Kropki to placówka opiekuńczo - wychowawcza zapewniająca opiekę dzieciom do 3 roku życia
w warunkach zbliżonych do opieki domowej. Dzieci czują się tu bezpieczne, otoczone miłością i opieką.

Gwarantujemy profesjonalną opiekę nad dziećmi poprzez połączenie zabawy z zajęciami edukacyjnymi.
Poprzez właściwą opiekę inspirujemy dzieci do zdobywania nowych umiejętności z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Jesteśmy z Państwem już od 2010 roku.

Zostaliśmy wpisani do rejestru ''żłobków i klubów dzieciecych'' w Żorach pod nr. 4, pod nazwą Niepubliczy Żłobek Tęczowe Kropki.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI:


1. Posiadamy pozytywną opinię Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej pod względem technicznym,higieniczno-sanitarnym oraz żywieniowym.

2. Wyposażenie żłobka posiada niezbędne atesty i certyfikaty.

3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z systemem HACCP gwarantującym zdrową i bezpieczną żywność (posiadamy decyzję o zatwierdzeniu zakladu w zakresie wprowadzania do obrotu żywnosci-przygotowywanie posiłków itp.)

4. Personel żłobka jest przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

5. Posiadamy pozytywną opinię w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego wydaną przez Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach.

6. Posiadamy pozytywną opinie pomiaru skuteczności wentylacji.

7. Posiadamy przeglądy- kominiarske jak również gazowe.

8. W pomieszczeniach wykonano pomiar instalacji elektrycznej zgodne z PNE oraz wydano pozytywną ocenę pomiaru natężenia oświetlenia.

9. Spełniamy obowiązujące normy i przepisy zawarte w:

-Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (dz.U.Nr 45 poz.235) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych z dnia 25 marca 2011 r.(Dz.U.Nr 69 poz.367)

10. Jesteśmy pod nadzorem instytucji zewnętrznych:
- UM Żory
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w ŻorachNasz żłobek dba o intensywne stymulowanie rozwoju dzieci poprzez radosne zabawy, ćwiczenia, naukę wierszyków i piosenek, czytanie książeczek, wykonywanie prac plastycznych oraz dostęp do wielu zabawek pobudzających kreatywność i wyobraźnię malucha.

Kształtujemy u dzieci postawy prospołeczne. Zachęcamy do współpracy rodziców. Trzeba pamiętać, że dla maluszka najważniejsza jest rodzina, od której przejmie on najwięcej nawyków, przyzwyczajeń i zasad postępowania wobec innych.

Uczymy czynności samoobsługowych takich jak: korzystanie z nocniczka, mycie rąk po skorzystaniu z toalety lub nocniczka, mycie rąk przed posiłkiem, ubieranie i rozbieranie się, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie, posługiwania się sztućcami, samodzielnego jedzenia i picia oraz wielu innych.

Godziny Pracy Żłobka

Niupubliczny Żłobek Tęczowe Kropki jest czynny przez cały rok, poza dniami
ustawowo wolnymi od pracy, świętami i tzw. długimi weekendami.

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17:30.

© Copyright by www.teczowekropki.pl |  Wszystkie prawa zastrzeżone.   2020